Opdateret 27. juni 2019

Område – Egedal

Kontaktperson for området: 
Se under fane: Kontakt

Udbydere:
Gigabit
Comflex
GlobalConnect
TDC
Hiper

Selvom nogle områder i Egedal har fået og vil få fiber, så arbejder vi videre med kommende etaper. Vi vil arbejde for fibernet i hele Egedal.

Vis din interesse ved at registrere dine oplysninger. Når der er nok henvendelser i et given område, vil alle interesserede i området blive informeret.

Bak op om projektet

så både du, din nabo og arbejdsplads kan få fibernet.